Nacházíte se zde: Úvod > Ježečci

Ježečci

Třída Ježečků

Režim dne ve třídě Ježečků

 • 6.15 – 7.45 
  hry dle volby a přání dětí 
  individuální činnosti
 • 7.45 – 9.00 
  hygiena, postupná svačina
  pohybové chvilky, smyslové hry, jazykové chvilky
 • 9.00 – 11.00 
  hygiena, příprava na pobyt venku
  pobyt venku nebo na školní zahradě
  hygiena , příprava na oběd
 • 11.00 – 11.30
  oběd
 • 11.30 – 13.45 
  hygiena, příprava na odpočinek
  odpočinek, četba pohádek
  náhradní nespací aktivity, individuální činnosti
 • 13.45 – 14.15 
  hygiena, odpolední svačina
 • 14.15 – 15.30
  odpolední zájmové činnosti 

| | Nahoru  ↑