Nacházíte se zde: Úvod > Ježečci

Ježečci

Třída Ježečků

Režim dne ve třídě Ježečků

 • 6.15 – 8.00
  hry dle volby a přání dětí ve třídě Sluníček
  individuální činnosti
 • 8.00 – 9.30
  didakticky cílené činnosti (záměrné i spontánní učení)
  pohybové chvilky, smyslové hry, jazykové chvilky
  hygiena a postupná svačina
 • 9.30 – 11.30
  hygiena, příprava na pobyt venku
  pobyt venku nebo na školní zahradě
  hygiena , příprava na oběd
 • 11.30 – 12.00
  oběd
 • 12.00 – 14.00
  hygiena, příprava na odpočinek
  odpočinek, četba pohádek
  náhradní nespací aktivity, individuální činnosti
 • 14.00 – 14.30
  hygiena, odpolední svačina
 • 14.30 – 15.30
  odpolední zájmové činnosti ve třídě Sluníček

| | Nahoru  ↑