Nacházíte se zde: Úvod > Dotační programy

Dotační programy

Od 1.1.2017 naše MŠ realizuje projekt s názvem „Šablony MŠ Kuchařovice“,  reg. č. „CZ.02.3.68/0.0./0.0./16_022/0003678“ z Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání. Cílem projektu je personální posílení školy a osobnostně profesní rozvoj pedagogů školy.

  • Celkové náklady projektu: 276 186 Kč
  • Trvání projektu : 1.1.2017 – 31.12.2018

Podporované aktivity:

  1. Chůva – personální podpora MŠ
  2. Vzdělávání  pedagogických pracovníků: 3 absolventi vzdělávacího programu Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin
  3. Vzdělávání  pedagogických pracovníků: 2 absolventi vzdělávacího programu Matematická pregramotnost v rozsahu 16 hodin
  4. Vzdělávání  pedagogických pracovníků: 3 absolventi vzdělávacího programu Specifika práce s dvouletými dětmi v rozsahu 24 hodin
  5. Vzdělávání  pedagogických pracovníků: 1 absolvent vzdělávacího programu Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí MŠ v rozsahu 60 hodin
  6. Vzdělávání  pedagogických pracovníků: 1 absolvent vzdělávacího programu Individualizace vzdělávání v MŠ v rozsahu 40 hodin
  7. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

| | Nahoru  ↑